Iepēcies un laimē datoru katru nedēļu!

Iepērcies par kopējo čekā norādīto pirkuma summu vismaz 20.00 EUR kādā no TC „Dole” veikaliem laika posmā no 19.08.2022. līdz 15.09.2022., reģistrējies loterijai aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.dole.lv, vai pēc pirkuma aizpildot loterijas anketu un anketu iemetot loterijas kastē T/C pretī “Narvesen” un katru nedēļu laimē datoru “HP 15s-eq1022ny Black”.

Loterijas noteikumi:

 1. Loterijas pakalpojumu sniedzējs: SIA “Tirdzniecības centrs „Dole””, reģ. nr. 40003434873, juridiskā adrese: Maskavas iela 357-2, Rīga, LV 1063 – turpmāk Pakalpojuma sniedzējs.
 2. Loterijas organizētājs: SIA “Dreamers” reģistrācijas nr.: 40103267652, juridiskā adrese: Kalnciema iela 52a-10, Rīga, LV-1046, – turpmāk Loterijas rīkotāji.
 3. Loterijas norises teritorija: TC “Dole”, Maskavas iela 357, Rīga, Latvija. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
  3.1. Loterijas prece: jebkurš pirkums vismaz 20.00 EUR (iesk. PVN) vērtībā (izņemot aizlieguma preces, kas neiekļaujas pirkuma summā) kādā no T/C “Dole” veikaliem. Pirkums nedrīkst saturēt preces no šādām preču kategorijām: dāvanu kartes, alkohols, enerģijas dzērieni, tabaka, medikamenti. Nedrīkst tikt apmaksāta finanšu pakalpojumu sniegšana un dalība azartspēlēs / loterijās.
 4. Loterijas norises laiks:
  4.1.Loterijas norises sākuma datums: 2022. gada 19. augusts. Loterijas norises
  beigu datums: 2022. gada 16. septembris.

  4.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2022. gada 19. augusta līdz 2022. gada 15.septembrim.
 5. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
  6.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
  6.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 1000 (viens tūkstotis) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 4 (četri) pret 1000 (vienu tūkstoti).
 6. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2022. gada 19. augusta līdz 2022. gada 15. septembrim, jāveic pirkums vismaz 20.00 EUR vērtībā kādā no T/C “DOLE” veikaliem, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un jāreģistrējas loterijai:
  sūtot īsziņu uz numuru 1838 (LMT, Tele2, Bite). Visus izdevumus, kas Loterijas dalībniekam rodas saistībā ar īsziņas nosūtīšanu, sedz dalībnieks pats. Maksa par SMS nosūtīšanu 0.14 EUR (iesk. PVN). Reģistrācijas īsziņas tekstam jābūt šādā formā:
  DOLE Pirkuma dokumenta numurs Vārds Uzvārds
  Piemērs: DOLE 123456 Liga Berzina
  Vārds, uzvārds rakstāms bez garumzīmēm, mīkstinājuma zīmēm, dubultiem burtiem utml.
  aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.dole.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas;
  vai pēc pirkuma aizpildot Loterijas anketu un anketu iemetot loterijas kastē T/C “Dole” 1.stāvā, pretī Narvesen pie eskalatora. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, čeka numurs un tālruņa numurs.
  • Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
  • Loterijas dalībnieks, reģistrējoties loterijai, piekrīt tās noteikumiem, ar kuriem var iepazīties mājas lapā www.dole.lv.
  6.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu – vārds, uzvārds – ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks
  Loterijas organizētājs.
  6.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
  6.3. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
  6.4. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
  6.5. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.
 7. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 8. Loterijā tiek noteiktas 4 (četras) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu:
  8.1. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 – 63, Rīgā, 6. stāvā.
  8.2. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru “Premium”.
  8.3. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
 9. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2022. gada 16. septembrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.dole.lv.
 10. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
  10.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties pa tālruni 27302003 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2022. gada 30. septembrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries SIA “Dreamers” īpašumā.
  10.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte).
  Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
  10.3.Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi, auto vadītāja apliecību vai personas apliecību).
  10.4. Dalībnieka reģistrācijai iesniegtā (un pie laimēšanas uzrādāmā) pirkuma čekā ir jābūt redzamam atbilstošajam čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto čeka numuru, kas ir laimējis izlozē, un attēlotam preču pirkumam vismaz 20.00 EUR vērtībā (iesk. PVN), kas veikts laika posmā no 2022. gada 19. augusta līdz 2022. gada 15. septembrim.
  10.5. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
  10.5.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
  10.5.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
  10.5.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
  10.5.4. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
  10.5.5. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju;
  10.5.6.nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  10.6. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
 11. Visas pretenzijas par Loteriju jāiesniedz rakstiski Tirdzniecības centra “Dole” administrācijā Rīgā, Maskavas ielā 357 līdz 2022. gada 3. oktobrim ar norādi Loterija “Dole loterija”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
  11.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
  11.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
 12. Loterijā nevar piedalīties SIA “Dreamers”, SIA “Tirdzniecības centrs “Dole”” un tirdzniecības centra “Dole” tirdzniecības vietu darbinieki, kā arī tirdzniecības centra “Dole” strādājošie apkalpojošo uzņēmumu (“G4S Latvia”, “DV Serviss”, “Concord Service Group”) darbinieki un SIA “Visas Loterijas”. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
 13. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
  13.1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
  13.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
  13.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.dole.lv