Iepērcies gudri un laimē skolniekam datoru!

Iepērcies par kopējo čekā norādīto pirkuma summu vismaz 20.00 EUR kādā no TC „Dole” veikaliem laika posmā no 21.08.2020. līdz 20.09.2020., aizpildi anketu, iemet to loterijas kastē Tirdzniecības centrā „Dole” pie eskalatora 1. stāvā un katru nedēļu laimē datoru “Lenovo Essential V130 Iron Grey”.

Loterijas noteikumi:

Tirdzniecības veicināšanas loterijas “Skola Dolē!” noteikumi :
1) Loterijas organizētājs – SIA „Dreamers”, juridiskā adr.: Kalnciema ielā 52a-10, Rīga, LV-1046; Reģ. Nr. 40103267652
2) Pakalpojuma sniedzējs– SIA “Tirdzniecības centrs „Dole”, Maskavas iela 357-2, Rīga, LV 1063, Reģ. Nr. 40003434873;
3) Preču loterijas pasūtītājs un balvu fonda nodrošinātājs– SIA “Tirdzniecības centrs „Dole”, Maskavas iela 357-2, Rīga, LV 1063, Reģ. Nr. 40003434873;
4) Loterijas norises teritorija – Latvija, Rīga, Maskavas iela 357, TC „Dole”.
5) Loterija notiek no 2020. gada 21.augusta līdz 2020. gada 21.septembrim.
6) Loterijas norises teritorija – Latvija, Rīga, Maskavas iela 357, TC „Dole”.
 2020. gada 31. augustā tiek izlozēts:
Dators Lenovo Essential V130 Iron Grey 1 gab. – kopējā vērtība 299,00 EUR
 2020. gada 7. septembrī tiek izlozēts:
Dators Lenovo Essential V130 Iron Grey 1 gab. – kopējā vērtība 299,00 EUR
 2020. gada 14.septembrī tiek izlozēts:
Dators Lenovo Essential V130 Iron Grey 1 gab. – kopējā vērtība 299,00 EUR
 2020. gada 21. septembrī tiek izlozēta:
Dators Lenovo Essential V130 Iron Grey 1 gab. – kopējā vērtība 299,00 EUR
Kopējā izlozes vērtība 1196,00 EUR (ieskaitot PVN).
7) Loterijā piedalās visi, kas iepirkušies par kopējo čekā norādīto pirkuma summu vismaz EUR 20.00 kādā no TC „Dole” veikaliem laika posmā no 21.08.2020. līdz 20.09.2020. (Pirkums nedrīkst saturēt preces no šādām preču kategorijām: dāvanu kartes, alkohols, tabaka, medikamenti. Nedrīkst tikt apmaksāta finanšu pakalpojumu sniegšana un dalība azartspēlēs / loterijās.), aizpildījuši anketu (norādot vārdu, uzvārdu, kontakt tālruni, pirkuma čeka numuru un apstiprinājuši dalību loterijā) un iemetuši to loterijas kastē Tirdzniecības centrā „Dole” pie eskalatora 1. stāvā.
8) Obligāts nosacījums loterijas dalībniekiem ir saglabāt pirkuma čeku līdz balvas saņemšanas un loterijas norises beigām.
9) Visiem pircējiem, kas atbilst akcijas noteikumu 7. punktam, ir vienādas izredzes vinnēt loterijā, neatkarīgi no pirkuma summas. Loterijā varētu piedalīties 1000 dalībnieku, no kuriem 250 ir iespēja saņemt balvu, kas minēta 6.punktā
10) Papildus izdevumu nav.
11) Izloze notiek TC „Dole”, Rīgā, Maskavas ielā 357, 31.08.2020., 07.09.2020., 14.09.2020., 21.09.2020. plkst. 11:00. Speciāli sagatavotā vietā tiek ievietotas visas loterijas kastē iemestās pircēju anketas un stingras uzraudzības pavadībā vilktas ārā, ņemot vērā nejaušības principu.
12) Par loterijas rezultātiem laimējušajiem pircējiem tiek paziņots, piezvanot pa anketā norādīto kontakttālruni, kā arī tie tiek publicēti interneta mājas lapā www.dole.lv 31.08.2020., 07.09.2020., 14.09.2020., 21.09.2020.
13) Laimētājs piesakās zvanot uz kontakt tālruņa Nr. 27302003 un ierodas personīgi Tirdzniecības centrā „Dole” , Maskavas ielā 357, Rīga, LV-1063, un uzrādot personu
apliecinošu dokumentu, anketā norādīto pirkuma čeku, kā arī parakstot aktu par saņemšanu, saņem loterijas balvu.
14) Laimestu vinnējošie dalībnieki piesakās līdz 2020. gada 21.oktobrim, ieskaitot.
15) Pretenziju gadījumā patērētājs var vērsties Tirdzniecības centra „Dole” administrācijā Rīgā, Maskavas ielā 357. Pretenzijas tiek pieņemtas rakstiskā formā līdz 2020. gada 21.oktobrim. Divu nedēļu laikā no pretenzijas iesniegšanas datuma pretenzija tiek izskatīta un patērētājam tiek sniegta mutiska vai rakstiska atbilde.
16) Loterijā nevar piedalīties SIA „Dreamers”, SIA „Tirdzniecības centrs „Dole” un tirdzniecības centra „Dole” tirdzniecības vietu darbinieki, kā arī Tirdzniecības centra “Dole” strādājošie apkalpojošo uzņēmumu (G4S Latvia, DV Serviss, Concord Service Group) darbinieki, ko loterijas laimētāji, turpmāk – balvu ieguvēji, apstiprina parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes tuvākais radinieks ir piedalījies Loterijā un ir noteikts kā balvas ieguvējs, viņam balva netiek izsniegta, tā paliek SIA “Tirdzniecības centrs „Dole” īpašumā.