Veikala apraksts

Preces mājdzīvniekiem: barība; aksesuāri. Sīkie mājdzīvnieki.

Stāvu plāns 1.stāvs